to sleep lightly, dose, rest, stupify

listen to the pronunciation of to sleep lightly, dose, rest, stupify
İngilizce - Türkçe

to sleep lightly, dose, rest, stupify teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

slumber
{i} pinekleme
slumber
{f} uyukla
slumber
uyumak
slumber
uyku

O istemeden uykuya daldı. - He fell into a slumber inadvertently.

slumber
uyuklama
slumber
{i} uyku; hafif uyku
slumber
slumber away uyuyarak vakit kaybetmek
slumber
{f} uyuklamak
slumber
{f} pineklemek
slumber
uyuşuk ve hareketsiz halde olmak
slumber
{f} uyumak; hafif uyumak
slumber
uyuma
İngilizce - İngilizce
{v} slumber
to sleep lightly, dose, rest, stupify