to remove material by rubbing with an abrasive surface

listen to the pronunciation of to remove material by rubbing with an abrasive surface
İngilizce - Türkçe

to remove material by rubbing with an abrasive surface teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

grind
öğütmek

Mame kahve çekirdeklerini öğütmek için kahve değirmeni kullanır. - Mame uses a coffee mill to grind coffee beans.

grind
(Otomotiv) taşlama
grind
taşa tutmak
grind
(Gıda) eti kıymak
grind
yontmak
grind
angarya
grind
nutuk
grind
bilemek
grind
hafızlamak
grind
{f} sıkıştırmak
grind
{i} çok çalışma
grind
{i} eziyet
grind
{i} inek öğrenci
grind
{f} (ground)
grind
(isim) eziyet, yorucu iş, inek öğrenci, inekleme, çok çalışma
grind
(Tıp) Öğütme, ezme
grind
{f} çalmak
grind
{f} zımparalamak
İngilizce - İngilizce
grind
to remove material by rubbing with an abrasive surface

  Heceleme

  to re·move ma·te·ri·al by rub·bing with an a·bra·sive sur·face

  Türkçe nasıl söylenir

  tı rimuv mıtîriıl bay rʌbîng wîdh ın ıbreysîv sırfıs

  Telaffuz

  /tə rēˈmo͞ov məˈtərēəl ˈbī ˈrəbəɴɢ wəᴛʜ ən əˈbrāsəv ˈsərfəs/ /tə riːˈmuːv məˈtɪriːəl ˈbaɪ ˈrʌbɪŋ wɪð ən əˈbreɪsɪv ˈsɜrfəs/

  Günün kelimesi

  motile