angarya

listen to the pronunciation of angarya
Türkçe - İngilizce
drudgery

With all its sham, drudgery and broken dreams; it is still a beautiful world. - Tüm sahte, angarya ve kırık düşlerle; hala güzel bir dünya.

fatigue
forced labor
sweat
task
tiring work; slavery
fag
angary
drudgery, grind, donkeywork, fag
fatigue duty
forced labor, corvée
corvee
compulsory work
force
grind
chore
slog
drudge

With all its sham, drudgery and broken dreams; it is still a beautiful world. - Tüm sahte, angarya ve kırık düşlerle; hala güzel bir dünya.

forced labour
donkeywork
{i} slavery

Slavery is a crime against humanity. - Angarya, insanlık dışı bir suçtur.

Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) yun. Ücretsiz olan iş. Meccanen görülen iş. Baştan savma görülen iş. Bak: Suhre
Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmeti
Usandırıcı, bıktırıcı, zorla yapılan iş: "Vazifelerini bir angarya gibi yaparlar."- Ö. Seyfettin
Angarya yasaktır."- Anayasa
(Osmanlı Dönemi) ücretsiz olan iş
Baştan savma görülen iş
Savaş durumundaki bir devletin, kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması
Bir kimseye ve topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş
Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş
Olağanüstü durumlarda veya sıkıyönetimde devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması
Usandırıcı, bıktırıcı, zorla yapılan iş
Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş: "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz
angarya