to regard something as valuable; to prize

listen to the pronunciation of to regard something as valuable; to prize
İngilizce - Türkçe

to regard something as valuable; to prize teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

esteem
itibar

Tom Mary'yi yüksek itibarda tutuyor. - Tom holds Mary in high esteem.

Onlar, hayırseverleri olarak onu yüksek itibarda tuttu. - They held her in high esteem as their benefactor.

esteem
{i} saygı

O güvensiz ve düşük benlik saygısı var. - She's insecure and has low self esteem.

Sizin gibi saygın grupların önünde konuşmak için davet edildim. - I've been invited to speak in front of esteemed groups such as yourselves.

esteem
{f} itibar et
esteem
ihtiram
esteem
gözüyle bakmak
esteem
saygı göstermek
esteem
takdir etmek
esteem
{f} kanısında olmak
esteem
(isim) saygınlık, saygı, itibar, sanı, kanı, rağbet
esteem
inan/say
esteem
{i} rağbet
esteem
zan
esteem
hürmet
esteem
kıymet vermek
esteem
itibar etmek
esteem
kıymet
esteem
saymak
esteem
(fiil) değer vermek, saygı duymak, takdir etmek, addetmek, kanısında olmak, inanmak
İngilizce - İngilizce
esteem
to regard something as valuable; to prize