to regain

listen to the pronunciation of to regain
İngilizce - Türkçe
yeniden elde etmek
recover
{f} iyileşmek

İyileşmek uzun zaman alacak mı? - Will it take long to recover?

Tom'un arkadaşlarının çoğu onun iyileşmekte olan bir alkolik olduğunu biliyor. - Most of Tom's friends know that he's a recovering alcoholic.

recover
{f} toplamak
recover
{f} düzelmek
regain
tekrar kavuşmak
regain
tekrar ele geçir
regain
yeniden kazanmak

Cesur askerler şehri yeniden kazanmak için düşman ile boy ölçüştü. - The brave soldiers went head-to-head with the enemy to regain their city.

regain
geri dönmek
recover
(Spor) yeniden savunmak
regain
geri kazanma

Sami bilincini geri kazanmadı. - Sami didn't regain consciousness.

Sami bilincini hiç geri kazanmadı. - Sami didn't regain consciousness at all.

regain
kavuşmak
recover
yeniden elde etmek
recover
toparlanmak
recover
mahkeme yoluyla ödetmek
regain
yeniden kavuşmak
regain
yeniden elde etmek
regain
tekrar dönmek
regain
(nereyese) tekrar varmak
recover
{f} yeniden bulmak
recover
(Askeri) AÇMAK: Kriptolu bir bilgiyi veya açık metni çözmek veya yeniden tertiplemek
recover
(fiil) iyileşmek, düzelmek, toplamak, telafi etmek, yerine gelmek, geri kazanmak, telâfi etmek, değerlendirmek, kurtarmak, kurtulmak, kendine gelmek, davayı kazanmak, kılıcı geri çekmek, ayılmak
recover
kurtar,telafi et
recover
yeniden döşemek
recover
{f} değerlendirmek
recover
tazmin ettirmek
recover
döşemesini yenilemek
recover
tekrar kapatmak
recover
{f} telafi etmek
recover
{f} yeniden ele geçirmek, geri almak
recover
(to) Kurtarmak
recover
{f} ayılmak
regain
{f} geri gelmek
regain
tekrar ele geçirmek
regain
tekrar vâsıl olmak
regain
tekrar elde et
İngilizce - İngilizce
recover
{v} to get or find again, to recover
If you regain something that you have lost, you get it back again. Troops have regained control of the city
get or find back; recover the use of; "She regained control of herself"; "She found her voice and replied quickly"
{f} recover, get back, repossess; arrive again, reach a place again
come upon after searching; find the location of something that was missed or lost; "Did you find your glasses?"; "I cannot find my gloves!"
To gain anew; to get again; to recover, as what has escaped or been lost; to reach again
To get back; to recover possession of
to regain