to reduce food to tiny particles using a grinder or a food processor

listen to the pronunciation of to reduce food to tiny particles using a grinder or a food processor
İngilizce - Türkçe

to reduce food to tiny particles using a grinder or a food processor teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

grind
öğütmek

Mame kahve çekirdeklerini öğütmek için kahve değirmeni kullanır. - Mame uses a coffee mill to grind coffee beans.

grind
(Otomotiv) taşlama
grind
taşa tutmak
grind
(Gıda) eti kıymak
grind
yontmak
grind
angarya
grind
nutuk
grind
bilemek
grind
hafızlamak
grind
{f} sıkıştırmak
grind
{i} çok çalışma
grind
{i} eziyet
grind
{i} inek öğrenci
grind
{f} (ground)
grind
(isim) eziyet, yorucu iş, inek öğrenci, inekleme, çok çalışma
grind
(Tıp) Öğütme, ezme
grind
{f} çalmak
grind
{f} zımparalamak
İngilizce - İngilizce
grind
to reduce food to tiny particles using a grinder or a food processor

  Heceleme

  to re·duce food to ti·ny particles us·ing a grind·er or a food pro·ces·sor

  Türkçe nasıl söylenir

  tı ridus fud tı tayni pärtıkılz yuzîng ı grayndır ır ı fud präsesır

  Telaffuz

  /tə rēˈdo͞os ˈfo͞od tə ˈtīnē ˈpärtəkəlz ˈyo͞ozəɴɢ ə ˈgrīndər ər ə ˈfo͞od ˈpräˌsesər/ /tə riːˈduːs ˈfuːd tə ˈtaɪniː ˈpɑːrtəkəlz ˈjuːzɪŋ ə ˈɡraɪndɜr ɜr ə ˈfuːd ˈprɑːˌsɛsɜr/

  Günün kelimesi

  pogonip