to raise a corner of the upper lip slightly, especially in scorn

listen to the pronunciation of to raise a corner of the upper lip slightly, especially in scorn
İngilizce - Türkçe

to raise a corner of the upper lip slightly, especially in scorn teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sneer
{i} küçümseyerek gülme
sneer
dudak bükmek
sneer
alay
sneer
alay etmek
sneer
hor görme
sneer
küçümseme

Bir incitici söz ve bir küçümseme hariç, asla daha yumuşak tutkularla konuşmadı. - He never spoke of the softer passions, save with a gibe and a sneer.

sneer
dudak bükme
sneer
istihza
sneer
{f} küçümsemek
sneer
istihza etmek
sneer
(fiil) alayla gülümsemek, küçümsemek, gülmek (küçümseme)
sneer
{f} at -e dudak bükmek, -i küçümsemek
sneer
{f} alayla gülümsemek
sneer
küçümseyerek
sneer
{f} dudağını bükmek
sneer
sneer küçümse
sneer
sneeringlyalay ederek
İngilizce - İngilizce
sneer
to raise a corner of the upper lip slightly, especially in scorn