küçümseyerek

listen to the pronunciation of küçümseyerek
Türkçe - İngilizce
wryly
scornfully
sneer
condescending
sneeringly
küçümseyerek gülen
sneering
küçümseyerek gülme
sneer
küçümseyerek gülme
tehee
küçümseyerek gülmek
tehee
küçümse
{f} scorned
küçümse
despise

They don't despise you. - Onlar seni küçümsemiyorlar.

I'm sure you despise me. - Senin beni küçümsediğinden eminim.

küçümse
{f} scorn

There was a scornful note in his voice. - Sesinde küçümseyen bir ifade vardı.

Why are you giving me such a scornful look? - Neden bana böyle küçümseyen bir görünüm veriyorsun?

küçümse
pooh pooh
küçümse
{f} condescending
küçümse
belittle

He takes every opportunity to belittle you. - O sizi küçümsemek için her fırsatı kullanır.

Do not belittle his suggestions. - Onun önerilerini küçümseme.

küçümse
despised

His very servants despised him. - Onun hizmetkarları onu küçümsedi.

Tom also despised Mary. - Tom da Mary'yi küçümsedi.

küçümseyerek