to play (a tune) on a fiddle

listen to the pronunciation of to play (a tune) on a fiddle
İngilizce - Türkçe

to play (a tune) on a fiddle teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fiddle
{i} keman

Tom Mary kadar iyi keman çalabilmeyi istiyor. - Tom wants to be able to play the fiddle as well as Mary does.

Dans edenler kemancıya ödemek zorundadır. - They that dance must pay the fiddler.

fiddle
vakit geçirmek, oyalanmak
fiddle
{f} keman çal

Tom Mary kadar iyi keman çalabilmeyi istiyor. - Tom wants to be able to play the fiddle as well as Mary.

Tom Mary kadar iyi keman çalabilmeyi istiyor. - Tom wants to be able to play the fiddle as well as Mary does.

fiddle
(Denizbilim) iğne
fiddle
dolandırıcılık
fiddle
oyuncak etmek
fiddle
amaçsızca oynamak
fiddle
üçkağıt yapmak
fiddle
keman çalmak
fiddle
{i} katakulli
fiddle
{f} üzerinde oynama yapmak
fiddle
boş lâf
fiddle
{f} ayrıntılarla ilgilenmek
fiddle
{f} dalavere yapmak
fiddle
{i} üçkâğıt
fiddle
(isim) keman, dalavere, katakulli, üçkâğıt
fiddle
saçma
fiddle
(fiil) keman çalmak, vaktini boşa harcamak, aylaklık etmek, ayrıntılarla ilgilenmek, üzerinde oynama yapmak, dalavere yapmak
İngilizce - İngilizce
fiddle
to play (a tune) on a fiddle