to pitch or throw with, or as with, a pitchfork

listen to the pronunciation of to pitch or throw with, or as with, a pitchfork
İngilizce - Türkçe

to pitch or throw with, or as with, a pitchfork teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

pitchfork
1. (ad) yaba, dirgen, tırmık; saman kaldırmakta ve savurmakta kullanılan, uzun saplı metal sivri uçları olan çatal ağızlı çiftlik aracı.2. (eylem) bu araçla saman benzeri neslerei kaldırmak, savurmak
pitchfork
yaba

Sakin ol ve yaba keskinleştir. - Stay calm and sharpen pitchforks.

pitchfork
zorla/dirgenle at
pitchfork
sokmak
pitchfork
{i} diren
pitchfork
zorla sokmak
pitchfork
dirgen ile savurmak
pitchfork
saman tırmğı
pitchfork
saman tırmığı ile savurmak
pitchfork
sürmek
pitchfork
{i} diyapazon
pitchfork
{i} dirgen
pitchfork
dirgen kullanmak
İngilizce - İngilizce
pitchfork
to pitch or throw with, or as with, a pitchfork