to pass backward and forward irregularly from one state or degree to another

listen to the pronunciation of to pass backward and forward irregularly from one state or degree to another
İngilizce - Türkçe

to pass backward and forward irregularly from one state or degree to another teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fluctuate
{f} dalgalanmak
fluctuate
{f} inip çıkmak
fluctuate
(Tıp) Zaman zaman değişmek, bir kararda kalmamak
fluctuate
{f} kararsız olmak
fluctuate
yükselip alçalmak
fluctuate
(Askeri) tereddüt etmek
fluctuate
dalgalan

Altın fiyatı günlük olarak dalgalanır. - The price of gold fluctuates daily.

fluctuate
bir yükselip bir azalmak
fluctuate
{f} düzensiz hareket etmek
fluctuate
{f} bocalamak
fluctuate
(Tıp) Dalgalanmak, dalga şeklinde hareket göstermek
fluctuate
{f} tic. dalgalanmak
fluctuate
(İnşaat) dalgalanma, inip-çıkma
fluctuate
{f} değişmek
İngilizce - İngilizce
fluctuate
to pass backward and forward irregularly from one state or degree to another

  Heceleme

  to pass back·ward and for·ward ir·re·gu·lar·ly from one state or de·gree to an·oth·er

  Türkçe nasıl söylenir

  tı päs bäkwırd ınd fôrwırd îregyılırli fırm hwʌn steyt ır dîgri tı ınʌdhır

  Telaffuz

  /tə ˈpas ˈbakwərd ənd ˈfôrwərd əˈregyələrlē fərm ˈhwən ˈstāt ər dəˈgrē tə əˈnəᴛʜər/ /tə ˈpæs ˈbækwɜrd ənd ˈfɔːrwɜrd ɪˈrɛɡjəlɜrliː fɜrm ˈhwʌn ˈsteɪt ɜr dɪˈɡriː tə əˈnʌðɜr/