to move in regular procession through a system

listen to the pronunciation of to move in regular procession through a system
İngilizce - Türkçe

to move in regular procession through a system teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

evolve
evrim geçirmek
evolve
{f} gelişmek
evolve
{f} geliştirmek
evolve
değişmek
evolve
geliş/geliştir
evolve
değişiklik geçirmek
evolve
yavaş yavaş gelişmek
evolve
yavaş yavaş geliştirmek
evolve
evrimleşmek
evolve
geliştir

İnsan, zekasını geliştirdi. - Human beings evolved their intelligence.

Bu türler, doğal seleksiyonun bir sonucu olarak hastalığa karşı direnç geliştirmiştir. - This species has evolved resistance to the disease as a result of natural selection.

evolve
{f} yaymak
evolve
{f} çıkarmak
evolve
{f} açmak
İngilizce - İngilizce
evolve
to move in regular procession through a system

  Heceleme

  to move in re·gu·lar pro·ces·sion through a sys·tem

  Türkçe nasıl söylenir

  tı muv în reygyılır prōseşın thru ı sîstım

  Telaffuz

  /tə ˈmo͞ov ən ˈrāgyələr prōˈsesʜən ˈᴛʜro͞o ə ˈsəstəm/ /tə ˈmuːv ɪn ˈreɪɡjəlɜr proʊˈsɛʃən ˈθruː ə ˈsɪstəm/

  Günün kelimesi

  best gold