to mark with infamy, to brand

listen to the pronunciation of to mark with infamy, to brand
İngilizce - Türkçe

to mark with infamy, to brand teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

stigmatize
damgalanma
stigmatize
damgala
stigmatize
dağlamak
stigmatize
leke sürmek
stigmatize
etiketlenmek
stigmatize
{f} kınamak
stigmatize
vücutta doğaüstü alametler belirmesi
stigmatize
damga vurmak
stigmatize
{f} küçük düşürmek
stigmatize
{f} as -e (belirli bir şeyin) damgasını vurmak, -i (belirli bir şekilde) damgalamak: They stigmatized their protest as disobedience. Onların
stigmatize
(fiil) damgalamak, dağlamak, lekelemek, küçük düşürmek, kınamak
İngilizce - İngilizce
{v} stigmatize
to mark with infamy, to brand