etiketlenmek

listen to the pronunciation of etiketlenmek
Türkçe - İngilizce
to be labeled, be tagged
stigmatize
etiketle
{f} label

Attach labels to all the bags. - Bütün çantalara etiketleri takın.

Paste these labels on the jars. - Bu etiketleri kavanozlara yapıştır.

etiketle
{f} tag

We have explained that HTML is, as a basic rule, elements marked up with open and close tags. - Biz HTML'nin, temel bir kural olarak, açık ve kapalı etiketlerle işaretlenmiş elementler olduğunu açıkladık.

In order to tag sentences, you must, at least, be an advanced contributor. - Cümleleri etiketlemek için en azından gelişmiş katılımcı olmak zorundasın.

etiketle
{f} labelling

Labelling speech as hate speech is a way to limit free speech by means of social pressure. - Nefret söylemi olarak etiketleme konuşma sosyal baskı vasıtasıyla ifade özgürlüğünü sınırlamak için bir yoldur.

etiketle
labelled

In order to avoid confusion, the bottom is labelled too. - Karışıklığı önlemek için taban da etiketlendi.

Türkçe - Türkçe
Satışa çıkarılan mal üzerine etiket konulmak
etiketlenme
Etiketlenmek işi
etiketlenmek