to make merriment by words or actions; to joke; to make light of anything

listen to the pronunciation of to make merriment by words or actions; to joke; to make light of anything
İngilizce - Türkçe

to make merriment by words or actions; to joke; to make light of anything teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

jest
mizah
jest
takılmak
jest
espri
jest
şaka

Bir zamanlar hayatın bir şaka olduğunu, her şeyin de bunu gösterdiğini düşünürdüm. Artık biliyorum. - Life is a jest, and all things show it, I thought so once, and now I know it.

Şakacıktan öldürdüğün sincap ciddi olarak ölür. - The squirrel that you kill in jest, dies in earnest.

jest
{f} şaka yapmak
jest
in jest şaka olarak
jest
latife etmek
jest
soytarı

Yeni saray soytarısıyla tanıştın mı? - Have you met the new court jester?

jest
{f} şaka söylemek
jest
{f} latife etmek, şaka söylemek; şaka etmek
jest
jester dalkavuk
jest
jest şaka yap
jest
{i} şaka, latife, alay
jest
{i} alay
jest
jestinglyşaka yollu
İngilizce - İngilizce
jest
to make merriment by words or actions; to joke; to make light of anything