mizah

listen to the pronunciation of mizah
Türkçe - İngilizce
humor

Tom has a strange sense of humor. - Tom garip bir mizah duygusuna sahip.

It's a pity that Mary has no sense of humor. - Ne yazık ki Mary mizah duygusuna sahip değil.

{i} humour

Tom loves a good laugh and avoids people who haven't got a sense of humour. - Tom iyi bir kahkahayı sever ve mizah duygusu olmayan insanlardan kaçınır.

His humour is very deadpan. - Onun mizahı çok duygusuz.

humour gülmece
humour [Brit.]
whimsicality
humorousness
whimsicalness
joke
jest
drollery
whimsy
waggery
mizah dergisi
comic
mizah anlayışı
sense of humour
mizah dergisi
humor magazine
kara mizah
black comedy
resimli mizah dergileri
comics
anal mizah
(Pisikoloji, Ruhbilim) anal humor
kara mizah
black humor
kara mizah
black humour
kara mizah
gallows humor
korkunç şeyleri alaya alan mizah
gallows humor
resimli nükte ve mizah
pictorial wit and humor
Türkçe - Türkçe
Gülmece: "İnci gibi güzel bir yazısı ve mizaha da istidadı varmış."- Y. K. Beyatlı
Gülmece
MİZAH
(Osmanlı Dönemi) Edb: Bâzı düşünceleri nükte, şaka veya takılmalarla süsleyip anlatan bir yazı çeşidi. Hoş, nükteli söz. Zıddı ciddiyettir
MİZAH
(Osmanlı Dönemi) Şaka, lâtife
kara mizah
Yalnız güldürmeyi değil, daha çok düşündürmeyi ve yergiyi amaçlayan mizah
mizah