to make full statement of, as goods, etc

listen to the pronunciation of to make full statement of, as goods, etc
İngilizce - Türkçe

to make full statement of, as goods, etc teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

declare
{f} beyan etmek
declare
deklare etmek
declare
{f} ifade vermek
declare
{f} açıklamak
declare
{f} fikrini belirtmek
declare
{f} afişe etmek
declare
bildirmek
declare
tanımla
declare
haber vermek
declare
iddia etmek
declare
bildir

Bildirecek bir şeyiniz var mı? - Do you have anything to declare?

Bir tartışmada konumunuzu bildirin. - Declare your position in a debate.

declare
{f} deklârasyon yapmak
declare
I declare I Aman I Acayip
declare
(fiil) açıklamak, beyan etmek, ifade vermek, ilan etmek, bildirmek; fikrini belirtmek, deklârasyon yapmak; afişe etmek
declare
alenen söylemek
İngilizce - İngilizce
declare
to make full
fill
to make full statement of, as goods, etc