to make an audience enthusiastic or animated before a show

listen to the pronunciation of to make an audience enthusiastic or animated before a show
İngilizce - Türkçe

to make an audience enthusiastic or animated before a show teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

warm up
ısıtmak
warm up
kızdırmak
warm up
coşmak
warm up
ılıtmak
warm up
motoru ısıtmak
warm up
ısıtma

Tom Mary'den bazı artan yemekleri ısıtmasını rica etti. - Tom asked Mary to warm up some leftovers.

warm up
ısıt

Çorbayı ısıtır mısın? - Will you warm up the soup?

Tom Mary'den bazı artan yemekleri ısıtmasını rica etti. - Tom asked Mary to warm up some leftovers.

warm up
heyecanlandırmak
warm up
kışkırtmak
warm up
kızışmak
warm up
hararetlenmek
warm up
ısınmak

Yarıştan önce koşucular ısınmak zorundadır. - Before the race, the runners have to warm up.

warm up
coşturmak
warm up
(deyim) canlanmak
warm up
kurcalamak
warm up
kızıştırmak
İngilizce - İngilizce
warm up
to make an audience enthusiastic or animated before a show

  Heceleme

  to make an au·di·ence en·thu·si·as·tic or a·ni·ma·ted be·fore a show

  Türkçe nasıl söylenir

  tı meyk ın ôdiıns înthuziästîk ır änımeytıd bîfôr ı şō

  Telaffuz

  /tə ˈmāk ən ˈôdēəns ənˌᴛʜo͞ozēˈastək ər ˈanəˌmātəd bəˈfôr ə ˈsʜō/ /tə ˈmeɪk ən ˈɔːdiːəns ɪnˌθuːziːˈæstɪk ɜr ˈænəˌmeɪtəd bɪˈfɔːr ə ˈʃoʊ/

  Günün kelimesi

  facetiously