to make a respectful salutation or movement of respect; esp

listen to the pronunciation of to make a respectful salutation or movement of respect; esp
İngilizce - Türkçe

to make a respectful salutation or movement of respect; esp teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

courtesy
{i} nezaket

Japonya'da eğilmek yaygın bir nezakettir. - In Japan, bowing is common courtesy.

Nezaketiniz takdir edilmektedir. - Your courtesy is appreciated.

courtesy
kibarlık
courtesy
müsaadesi ile
courtesy
incelik
courtesy
teveccüh
courtesy
Iütuf
courtesy
(Mukavele) nezaket, kibarlık; saygı, hürmet; iltifat, teveccüh
courtesy
sarayda görgü kuralları
courtesy
courtesy title resmi olmayan ünvan
İngilizce - İngilizce
courtesy
to make a respectful salutation or movement of respect; esp