to let pass

listen to the pronunciation of to let pass
İngilizce - Türkçe

to let pass teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

forgo
{f} vazgeçmek

Tom çok soğuk olduğu için sabah yüzmesinden vazgeçmek zorunda kaldı. - Tom had to forgo his morning swim, on account of it being too cold.

forgo
{f} bırakmak
forgo
feragat etmek
forgo
vazgeç

Tom çok soğuk olduğu için sabah yüzmesinden vazgeçmek zorunda kaldı. - Tom had to forgo his morning swim, on account of it being too cold.

forgo
sarfınazar etmek
forgo
bırak

Tom şemsiyesini nereye bıraktığı unuttu. - Tom forgot where he left his umbrella.

Kesintiden sonra tekrar okumaya döndüm ama nerede bıraktığımı unuttum. - After the interruption I went back to my reading but forgot where I'd left off.

forgo
{f} (for.went, for.gone) vazgeçmek, bırakmak
forgo
{f} yoksun bırakmak
forgo
vaz geçmek
to pass
geçilmek
to pass
pas demek
İngilizce - İngilizce
forgo
to let pass