to leap or move rapidly with strong emotion

listen to the pronunciation of to leap or move rapidly with strong emotion
İngilizce - Türkçe

to leap or move rapidly with strong emotion teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dance
{f} dans etmek

Tom ve Mary akşam boyunca sadece birbirleri ile dans etmek istediler. - Tom and Mary just wanted to dance with each other all evening.

Tom istemediği sürece Mary ile dans etmek zorunda değildir. - Tom doesn't have to dance with Mary unless he wants to.

dance
{i} dans

Bu kulüp korkunç şekilde sıkıcıdır. Dans alanı boş ve sigara içme verandası tıka basa doludur. - This club is fearfully dull. The dance floor is empty and the smoking patio is packed.

Linda şimdi çok dans etmiyor fakat eskiden çok dans ettiğini biliyorum. - Linda does not dance much now, but I know she used to a lot.

dance
{i} balo

O, lise mezuniyet balosunda onunla dans etti. - She danced with him at the high school prom.

Baloya gelmeme izin ver; Ben de dans etmek istiyorum. - Let me come to the ball; I, too, would like to dance.

dance
{f} dans ettirmek
dance
eğlence

Dans etmeni izlemek eğlenceli. - It's fun to watch you dance.

dance
dans etme

Tom Mary ile dans etmeliydi. - Tom should've danced with Mary.

Benimle dans etmek ister misin? - Would you like to dance with me?

dance
(Tıp) Beyindeki bir lezyona bağlı olarak gelişen istemdışı düzensiz vücut hareketleri (Koredeki hareketler gibi)
dance
{f} oynatmak
dance
{i} danslı parti
dance
{i} oyun

O birçok halk oyunu biliyor. - He knows many folk dances.

dance
{f} oynamak
dance
dance in attendance birinin etrafında dört dönmek
dance
{i} dans, raks, oyun
dance
{i} dans müziği

O bir dans müziği plağı aldı. - She has bought a record of dance music.

dance
sıçramak
İngilizce - İngilizce
dance

His eyes danced with pleasure as he spoke.

to leap or move rapidly with strong emotion

  Heceleme

  to leap or move rap·id·ly with strong e·mo·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  tı lip ır muv räpıdli wîdh strông îmōşın

  Telaffuz

  /tə ˈlēp ər ˈmo͞ov ˈrapədlē wəᴛʜ ˈstrôɴɢ əˈmōsʜən/ /tə ˈliːp ɜr ˈmuːv ˈræpədliː wɪð ˈstrɔːŋ ɪˈmoʊʃən/

  Günün kelimesi

  matronym