to lay out money for any purpose from which a profit is expected

listen to the pronunciation of to lay out money for any purpose from which a profit is expected
İngilizce - Türkçe

to lay out money for any purpose from which a profit is expected teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

invest
yatırım yapmak

Ben her ay biraz para yatırım yapmak istiyorum. - I want to invest a little money every month.

Hiç kimse ülkemde yatırım yapmak istemedi. - Nobody wanted to invest in my country.

invest
{f} yetki vermek
invest
{f} with (bir makama) getirmek
invest
yatırım yap

Borsada yatırım yaparak bir vurgun yaptı. - He made a killing by investing in the stock market.

Temiz, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmalıyız. - We need to invest in clean, renewable energy.

invest
para yatırmak
invest
{f} with sorumluluk, yetki
invest
güç

Yüksek tasarruf oranı Japonya'nın güçlü ekonomik büyümesi için bir faktör olarak kabul edilmektedir.Çünkü o bol yatırım sermayesi kullanılabilirliği anlamına gelmektedir. - A high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.

invest
birini makamına oturtmak
invest
(Askeri) muhasara etmek
invest
yatırım

Menkul kıymetlere 500.000 yen yatırım yaptı. - He invested 500,000 yen in stocks.

Yatırım şimdi ona % 6 kazanç sağlıyor. - The investment now yields him 6%.

invest
(in ile) para yatırmak
invest
{f} donatmak
invest
{f} sarmak
invest
{f} in -e (para) yatırmak
invest
{f} giydirmek
invest
invest in ileride gelir sağlamak için bir şeye para yatırmak
invest
invest sar/yatır
invest
{f} kuşatmak
invest
{f} in (bir proje için) (para/emek/zaman) harcamak
İngilizce - İngilizce
invest
to lay out money for any purpose from which a profit is expected

  Heceleme

  to lay out mon·ey for a·ny pur·pose from which a prof·it I·s expected

  Türkçe nasıl söylenir

  tı ley aut mʌni fôr eni pırpıs fırm hwîç ı präfıt îz îkspektıd

  Telaffuz

  /tə ˈlā ˈout ˈmənē ˈfôr ˈenē ˈpərpəs fərm ˈhwəʧ ə ˈpräfət əz əkˈspektəd/ /tə ˈleɪ ˈaʊt ˈmʌniː ˈfɔːr ˈɛniː ˈpɜrpəs fɜrm ˈhwɪʧ ə ˈprɑːfət ɪz ɪkˈspɛktəd/

  Günün kelimesi

  foppish