to investigate to consider critically to weigh and sift arguments

listen to the pronunciation of to investigate to consider critically to weigh and sift arguments
İngilizce - Türkçe

to investigate to consider critically to weigh and sift arguments teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

examine
{f} incelemek

Bir kurbağayı, iç organlarını incelemek için kesip parçalara ayırdık. - We dissected a frog to examine its internal organs.

Doktor midemi incelemek için X-ışınları kullandı. - The doctor used X-rays to examine my stomach.

examine
{f} muayene etmek

Seni muayene etmek zorundayım. - I have to examine you.

examine
{f} yoklamak
examine
{f} sınav yapmak
examine
{f} dikkatle gözden geçirmek
examine
ayırtman
examine
{f} incelemek, tetkik etmek
examine
mümeyyiz
examine
mütalaa etmek
examine
müfettiş

Başvuru sahibi müfettişi olumlu olarak etkilemişti. - The applicant impressed the examiner favorably.

Müfettişler incelenmek için bir bardak ve bir çift çorap gönderdi. - The investigators sent a glass and a pair of socks to be examined.

examine
sınavdan geçirmek
examine
incele

Soruyu bütünü ile inceleyin. - Examine the question in its entirety.

Gümrük memurları kutuları inceledi. - The customs officials examined the boxes.

examine
tekşirmek
examine
(fiil) denetlemek, sorguya çekmek, yoklamak, sınamak, eleştirmek, muayene etmek, sınav yapmak, incelemek, sorgulamak
examine
{f} sınamak
examine
{f} eleştirmek
examine
{f} denetlemek
İngilizce - İngilizce
examine
to investigate to consider critically to weigh and sift arguments

  Heceleme

  to in·ves·ti·gate to con·sid·er cri·ti·cal·ly to weigh and sift arguments

  Türkçe nasıl söylenir

  tı învestıgeyt tı kınsîdır krîtîkli tı wey ınd sîft ärgyımınts

  Telaffuz

  /tə ənˈvestəˌgāt tə kənˈsədər ˈkrətəklē tə ˈwā ənd ˈsəft ˈärgyəmənts/ /tə ɪnˈvɛstəˌɡeɪt tə kənˈsɪdɜr ˈkrɪtɪkliː tə ˈweɪ ənd ˈsɪft ˈɑːrɡjəmənts/

  Günün kelimesi

  jocose