ayırtman

listen to the pronunciation of ayırtman
Türkçe - İngilizce
examiner (who tests students that have been taught by another teacher)
examiner
examine
Türkçe - Türkçe
Sınavlarda, soruların hazırlanmasından notların verilmesine kadar bütün değerlendirme çalışmalarına katılan görevli, mümeyyiz
mümeyyiz
ayırtman