to inculcate in public discourse; to urge with earnestness by public teaching

listen to the pronunciation of to inculcate in public discourse; to urge with earnestness by public teaching
İngilizce - Türkçe

to inculcate in public discourse; to urge with earnestness by public teaching teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

preach
vaaz

Tanrı'nın Sözü'nü küçük bir grup imanlıya vaaz ediyor. - He was preaching God's Word to a small group of believers.

O bize iyi sağlığın önemi hakkında vaaz verdi. - He preached to us about the importance of good health.

preach
öğütlemek
preach
vaaz çekmek
preach
vaaz etmek
preach
telkin et
preach
öğüt vermek
preach
vaaz vermek; öğüt vermek, tavsiye etmek; telkin etmek
preach
(fiil) vaaz vermek, öğüt vermek, tavsiye etmek, telkin etmek
preach
{f} vaaz vermek

Vaaz vermek uygulamaktan daha kolaydır. - To preach is easier than to practice.

preach
{f} tavsiye etmek
İngilizce - İngilizce
preach
to inculcate in public discourse; to urge with earnestness by public teaching