vaaz

listen to the pronunciation of vaaz
Türkçe - İngilizce
{i} sermon

The pastor's sermons may bore you, but they are morally edifying. - Papazın vaazları seni sıkabilir fakat onlar ahlaken iyi örnektir.

Rabbi Tom gave the sermon on Friday night. - Haham Tom cuma gecesi vaaz verdi.

sermon; homily
homily
preach

To preach is easier than to practice. - Vaaz vermek uygulamaktan daha kolaydır.

He preached to us about the importance of good health. - O bize iyi sağlığın önemi hakkında vaaz verdi.

grind
preachment
vaaz vermek
preach

To preach is easier than to practice. - Vaaz vermek uygulamaktan daha kolaydır.

vaaz etmek
to preach
vaaz etmek
to give a sermon (to), preach to
vaaz verme
preaching
vaaz verme meraklısı
preachy
vaaz vermek
to preach
vaaz vermek
preach a sermon
vaaz çekmek
sermonize
vaaz çekmek
to preach
vaazlar
sermons

The pastor's sermons may bore you, but they are morally edifying. - Papazın vaazları seni sıkabilir fakat onlar ahlaken iyi örnektir.

sıkıcı vaaz
preachment
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Bak: Va'z
Bir kimseye kalbini yumuşatacak, kendisini doğruluğa, iyiliğe götürecek biçimde söz söyleme
Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinsel konuşma
Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinî konuşma
mevize
vaaz etmek
Cami, mescit gibi yerlerde dinî konuşma yapmak
vaaz