to have a common feeling, as of bodily pleasure or pain

listen to the pronunciation of to have a common feeling, as of bodily pleasure or pain
İngilizce - Türkçe

to have a common feeling, as of bodily pleasure or pain teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sympathize
duygularını paylaşmak

Senin duygularını paylaşmak istiyoruz. - We sympathize with you.

sympathize
(with ile) (duygularına) katılmak
sympathize
yakınlık göster

O, öksüze yakınlık gösterdi ve ona biraz para verdi. - She sympathized with the orphan and gave him some money.

sympathize
{f} sempatizanı olmak
sympathize
başkalarının hislerine katılmak
sympathize
{f} (birinin) duygularını anlayıp paylaşmak, halini anlamak
sympathize
{f} yakınlık göstermek
sympathize
{f} etkileşmek
sympathize
{f} with
sympathize
{f} acımak
sympathize
yakınlık duymak
sympathize
paylaş/katıl
sympathize
{f} aynı acıyı hissetmek
sympathize
{f} tarafını tutmak
sympathize
aynı şeyi hissetmek
sympathize
{f} halden anlamak
sympathize
(fiil) sempati duymak, yakınlık duymak, yakınlık göstermek, sempatizanı olmak, tarafını tutmak, acımak, başsağlığı dilemek, etkileşmek, aynı acıyı hissetmek, halden anlamak
sympathize
{f} (görüşü/fikri) anlayıp paylaşmak/desteklemek
sympathize
{f} sempati duymak
İngilizce - İngilizce
sympathize
to have a common feeling, as of bodily pleasure or pain