to formally give someone some power or authority

listen to the pronunciation of to formally give someone some power or authority
İngilizce - Türkçe

to formally give someone some power or authority teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

invest
yatırım yapmak

O bizim şirketimizin altyapısına yatırım yapmak istiyor. - She wants to invest in our company's infrastructure.

Kimse benim ülkemde yatırım yapmak istemez. - Nobody wants to invest in my country.

invest
{f} yetki vermek
invest
{f} with (bir makama) getirmek
invest
yatırım yap

Temiz, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmalıyız. - We need to invest in clean, renewable energy.

Yatırım yaptığımda riski göze aldım. - I took a risk when I made the investment.

invest
para yatırmak
invest
{f} with sorumluluk, yetki
invest
güç

Yüksek tasarruf oranı Japonya'nın güçlü ekonomik büyümesi için bir faktör olarak kabul edilmektedir.Çünkü o bol yatırım sermayesi kullanılabilirliği anlamına gelmektedir. - A high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.

invest
birini makamına oturtmak
invest
(Askeri) muhasara etmek
invest
yatırım

Menkul kıymetlerde bir milyon yen yatırım yapabilir. - He can invest a million yen in stocks.

Borsa yatırımında çok para kaybetti. - He lost a lot of money in the stock investment.

invest
(in ile) para yatırmak
invest
{f} donatmak
invest
{f} sarmak
invest
{f} in -e (para) yatırmak
invest
{f} giydirmek
invest
invest in ileride gelir sağlamak için bir şeye para yatırmak
invest
invest sar/yatır
invest
{f} kuşatmak
invest
{f} in (bir proje için) (para/emek/zaman) harcamak
İngilizce - İngilizce
invest
to formally give someone some power or authority

  Heceleme

  to for·mal·ly give some·one some po·wer or au·tho·ri·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  tı fôrmıli gîv sʌmwʌn sʌm pauır ır ıthôrıti

  Telaffuz

  /tə ˈfôrməlē ˈgəv ˈsəmˌwən ˈsəm ˈpouər ər əˈᴛʜôrətē/ /tə ˈfɔːrməliː ˈɡɪv ˈsʌmˌwʌn ˈsʌm ˈpaʊɜr ɜr əˈθɔːrətiː/

  Günün kelimesi

  horrent