to form an estimate; to have regard to the value; to consider

listen to the pronunciation of to form an estimate; to have regard to the value; to consider
İngilizce - Türkçe

to form an estimate; to have regard to the value; to consider teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

esteem
itibar

Onlar, hayırseverleri olarak onu yüksek itibarda tuttu. - They held her in high esteem as their benefactor.

Tom Mary'yi yüksek itibarda tutuyor. - Tom holds Mary in high esteem.

esteem
{i} saygı

Sami'nin ailesi Kahire'de çok saygındı. - Sami's family was much esteemed in Cairo.

Sizin gibi saygın grupların önünde konuşmak için davet edildim. - I've been invited to speak in front of esteemed groups such as yourselves.

esteem
{f} itibar et
esteem
ihtiram
esteem
gözüyle bakmak
esteem
saygı göstermek
esteem
takdir etmek
esteem
{f} kanısında olmak
esteem
(isim) saygınlık, saygı, itibar, sanı, kanı, rağbet
esteem
inan/say
esteem
{i} rağbet
esteem
zan
esteem
hürmet
esteem
kıymet vermek
esteem
itibar etmek
esteem
kıymet
esteem
saymak
esteem
(fiil) değer vermek, saygı duymak, takdir etmek, addetmek, kanısında olmak, inanmak
İngilizce - İngilizce
esteem
to form an estimate; to have regard to the value; to consider