to forbid (an aircraft or pilot) to fly

listen to the pronunciation of to forbid (an aircraft or pilot) to fly
İngilizce - Türkçe

to forbid (an aircraft or pilot) to fly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ground
toprak

Elektrik ekipmanları topraklı mı? - Is the electrical equipment grounded?

Bilgisayarım doğru şekilde topraklanmış bir prize bağlı. - My computer is connected to a properly grounded outlet.

ground
{i} yer

Asker yerde yaralı yatıyordu. - The soldier lay injured on the ground.

Bu park asil bir aile için bir avlanma yeriydi. - This park used to be a hunting ground for a noble family.

ground
{f} (uçak) (hava koşullarından dolayı) uçamamak; (uçağı) uçurtmamak
ground
kalkışına olanak tanımamak
ground
(Elektrik, Elektronik) topraklamak (cihazı)
ground
(uçak) inmek
ground
karaya oturtmak
ground
saha

O, spor sahasını geçti. - He crossed the sports ground.

ground
temel

İtfaiye aracı gelmeden önce ev temele kadar yandı. - The house burned to the ground before the fire truck arrived.

Bazı temel kurallar belirleyelim. - Let's establish some ground rules.

ground
{f} toprakla

Bilgisayarım doğru şekilde topraklanmış bir prize bağlı. - My computer is connected to a properly grounded outlet.

ground
cam tozu
ground
(İnşaat) yer, zemin
ground
{f} çakmak
ground
(fiil) yere sermek, yere indirmek, karaya oturtmak, topraklamak, çakmak, hareket izni vermemek, dayandırmak, dayanmak, kurmak
ground
{i} çoğ. (bir binaya/kuruluşa ait)
ground
{f} karaya oturmak; karaya oturtmak
ground
{f} dayandırmak
ground
{f} yere sermek
ground
{s} tortulu
İngilizce - İngilizce
ground

Because of the bad weather, all flights were grounded.

to forbid (an aircraft or pilot) to fly