to flutter; to flap the wings without flying

listen to the pronunciation of to flutter; to flap the wings without flying
İngilizce - Türkçe

to flutter; to flap the wings without flying teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

flicker
titreyerek yanmak
flicker
alazlanmak
flicker
(Aydınlatma) ışık titremesi
flicker
sönüp yanmak
flicker
titreşme

Bu floresan lamba titreşmeye başlıyor. Onu değiştirmemiz gerekecek. - This fluorescent lamp is starting to flicker. We'll have to replace it.

flicker
titremeli
flicker
{i} titreme

Son bir titremeden sonra mum söndü. - After one last flicker, the candle went out.

flicker
{i} geçici belirti
flicker
(Nükleer Bilimler) kırpışma
flicker
titre

Bu floresan lamba titreşmeye başlıyor. Onu değiştirmemiz gerekecek. - This fluorescent lamp is starting to flicker. We'll have to replace it.

Son bir titremeden sonra mum söndü. - After one last flicker, the candle went out.

flicker
çırpınmak
flicker
{f} titreşmek
flicker
{i} ürperme
flicker
(fiil) alevlenmek, titremek, titreşmek, hızla ve sessizce önünden geçmek
flicker
{f} 1. (ışık/gölge)
flicker
titremeli,v.titre: n.titreme
flicker
flickeringly titreşerek
flicker
{i} titreşim, titreme
flicker
titrek ve parlak ışık
İngilizce - İngilizce
flicker
to flutter; to flap the wings without flying