to fill or spread throughout; to pervade

listen to the pronunciation of to fill or spread throughout; to pervade
İngilizce - Türkçe

to fill or spread throughout; to pervade teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

riddle
bilmece

Bu bilmeceyi cevaplayabilir misin? - Can you answer this riddle?

Sadece atak bir zihin bu bilmeceyi çözebilecek. - Only an audacious mind will be able to solve this riddle.

riddle
{f} bulmaca çözmek
riddle
{i} bulmaca

Bulmacayı çözmeye çalışalım. - Let's try to solve the riddle.

Onun planları bir bulmaca. - His plans are a riddle.

riddle
esrar
riddle
kalburlamak
riddle
kalburdan geçirmek
riddle
(with ile) delik deşik etmek
riddle
{f} elemek
riddle
{i} kalbur
riddle
{i} sır
riddle
{i} muamma

Rusya, bir muammanın içindeki gizemle sarılmış bir bilmece. - Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma.

riddle
{f} eleştirmek
riddle
{f} üstü kapalı konuşmak
riddle
kalburla elemek
İngilizce - İngilizce
riddle

Your argument is riddled with errors.

to fill or spread throughout; to pervade