to falsify the reading of the odometer of a vehicle

listen to the pronunciation of to falsify the reading of the odometer of a vehicle
İngilizce - Türkçe

to falsify the reading of the odometer of a vehicle teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

clock
{i} saat

Duvarda bir saat var. - There is a clock on the wall.

Çalar saat beni 7:00 de uyandırır. - The alarm clock wakes me at seven.

clock
{i} taksimetre
clock
hızölçer
clock
masa/duvar saati
clock
sögen tutarak süresini ölçmek
clock
{f} saat tutmak
clock
(Bilgisayar) saatle eşzamanlama
clock
clock vur/süre tut
clock
çorabın iki tarafında bilekten yukarı doğru çıkan
clock
saat,v.saat tut: n.saat
clock
hız göstergesi
clock
ajur clocked ajurlu
clock
süs/yüz/hızölçer/saât
clock
süslü
clock
{f} ölçmek
clock
{f} ulaştırmak
clock
{i} kronometre

Kol saatleri, duvar saatleri, dijital saatler, altın saatler, guguklu saatler, kuvars saatler, kronometreler, zamanlayıcı ve kule saatleri de dahil olmak üzere saatlerin birçok farklı türleri vardır. - There are many different kinds of clocks, including wristwatches, wall clocks, digital watches, gold watches, cuckoo clocks, quartz watches, stopwatches, timer and tower clocks.

clock
{i} çorabın iki yanındaki ajur
İngilizce - İngilizce
clock

I don't believe that car has done only 40,000 miles. It's been clocked.

to falsify the reading of the odometer of a vehicle

  Heceleme

  to fal·si·fy the read·ing of the o·do·me·ter of a ve·hi·cle

  Türkçe nasıl söylenir

  tı fôlsıfay dhi ridîng ıv dhi ōdämıtır ıv ı vihîkıl

  Telaffuz

  /tə ˈfôlsəˌfī ᴛʜē ˈrēdəɴɢ əv ᴛʜē ˌōˈdämətər əv ə ˈvēhəkəl/ /tə ˈfɔːlsəˌfaɪ ðiː ˈriːdɪŋ əv ðiː ˌoʊˈdɑːmətɜr əv ə ˈviːhɪkəl/

  Günün kelimesi

  ogee