to fall to ruins; to go to ruin; to become decayed or dilapidated; to perish

listen to the pronunciation of to fall to ruins; to go to ruin; to become decayed or dilapidated; to perish
İngilizce - Türkçe

to fall to ruins; to go to ruin; to become decayed or dilapidated; to perish teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ruin
harabe

Ben, Machu Picchu harabelerini ziyaret etmek isterim. - I want to visit the ruins of Machu Picchu.

Şehir harabeye dönmüştü. - The city was in ruins.

ruin
virane
ruin
{f} kızlığını bozmak
ruin
yıkkın
ruin
perişanlık
ruin
{f} yıkmak
ruin
paçavraya çevirmek
ruin
çöküş
ruin
{f} ırzına geçmek
ruin
viran etmek
ruin
yazık etmek
ruin
harabelik
ruin
(deyim) çorba etmek
ruin
ören
ruin
yıkılma
ruin
harab etmek
ruin
be the ruin of birini
ruin
(isim) batırma, harabe, yıkıntı, yıkım, iflas, batış, mahvoluş, yıkılış
ruin
{f} harap etmek
ruin
{i} iflas, batkı
İngilizce - İngilizce
ruin
to fall to ruins; to go to ruin; to become decayed or dilapidated; to perish