to exert an overwhelming guiding influence over something or someone

listen to the pronunciation of to exert an overwhelming guiding influence over something or someone
İngilizce - Türkçe

to exert an overwhelming guiding influence over something or someone teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dominate
{f} hükmetmek
dominate
egemen olmak
dominate
hakim olmak
dominate
{f} (bir yere) hâkim olmak, tepeden bakmak
dominate
ağır basmak
dominate
-e bakmak
dominate
en önemli yeri tutmak
dominate
hakim ol

Sami'nin hikâyesi manşetlere hakim oldu. - Sami's story dominated the headlines.

dominate
-de etkin olmak
dominate
-den daha yüksekte olmak
dominate
{f} nüfuzlu olmak
dominate
{f} hâkim olmak, egemen olmak, hükmetmek
dominate
(Askeri) HAKİM OLMAK, TAHAKKÜM, NÜFUZ ETMEK
dominate
{f} nazır olmak
dominate
{f} egemenlik kurmak
dominate
egemen ol

O adamın sana egemen olmasına izin verme. - Don't let that man dominate you.

Sami çevresindeki insanlara egemen oldu. - Sami dominated the people around him.

İngilizce - İngilizce
dominate
to exert an overwhelming guiding influence over something or someone

  Heceleme

  to ex·ert an o·ver·whelm·ing guid·ing in·flu·ence over some·thing or some·one

  Türkçe nasıl söylenir

  tı îgzırt ın ōvırhwelmîng gaydîng înfluıns ōvır sʌmthîng ır sʌmwʌn

  Telaffuz

  /tə əgˈzərt ən ˌōvərˈhwelməɴɢ ˈgīdəɴɢ ˈənflo͞oəns ˈōvər ˈsəmᴛʜəɴɢ ər ˈsəmˌwən/ /tə ɪɡˈzɜrt ən ˌoʊvɜrˈhwɛlmɪŋ ˈɡaɪdɪŋ ˈɪnfluːəns ˈoʊvɜr ˈsʌmθɪŋ ɜr ˈsʌmˌwʌn/