to do something for the first time

listen to the pronunciation of to do something for the first time
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
innovate
break one's duck
To do something
perform
to do something
act
to do something for the first time

  Heceleme

  to do some·thing for the first time

  Türkçe nasıl söylenir

  tı du sʌmthîng fôr dhi fırst taym

  Telaffuz

  /tə ˈdo͞o ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈfôr ᴛʜē ˈfərst ˈtīm/ /tə ˈduː ˈsʌmθɪŋ ˈfɔːr ðiː ˈfɜrst ˈtaɪm/

  Günün kelimesi

  jocose