to determine the [[#noun|genotype]] of

listen to the pronunciation of to determine the [[#noun|genotype]] of
İngilizce - Türkçe

to determine the [[#noun|genotype]] of teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

genotype
genetik özellik
genotype
genotip

Biyolojide öğrenciler genotip ve fenotip arasındaki farkı öğrenirler. - In biology, the students learn the difference between the genotype and the phenotype.

genotype
(Denizbilim) kalıttür
genotype
(Nükleer Bilimler) genetik tip
genotype
{i} kalıtsal yapı
genotype
(Tıp) Bir organizmanın herediter esas oluşumu
genotype
(Tıp) Jenotip, aynı herediter karakteri gösteren şahılar grubu
genotype
bir organizmanın sahip olduğu genetik nitelikler
İngilizce - İngilizce
genotype
to determine the [[#noun|genotype]] of