remember, bring back into memory, recall

listen to the pronunciation of remember, bring back into memory, recall
İngilizce - Türkçe

remember, bring back into memory, recall teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

recollect
{f} anımsamak
recollect
{f} hatırlamak
recollect
yada salmak
recollect
eslemek
recollect
yeniden topla
recollect
hatırlama

Mary'nin neye benzediği hakkında Tom'un sadece loş bir hatırlaması vardı. - Tom only had a dim recollection of what Mary looked like.

recollect
kendini toplamak
recollect
recollection hatıra
recollect
yeniden toplamak
recollect
yeniden yığmak
recollect
hatırlanan şey
recollect
hatırla

Tom, gözünü kimin morarttığını hatırlamıyor. - Tom has no recollection of how he got his black eye.

Hatırladığım kadarıyla köyde yirmi kişi kaldı. - It is just my recollection that there remained no more than 20 people in the village.

İngilizce - İngilizce
{f} recollect
remember, bring back into memory, recall