genotip

listen to the pronunciation of genotip
Türkçe - İngilizce
genotype

In biology, the students learn the difference between the genotype and the phenotype. - Biyolojide öğrenciler genotip ve fenotip arasındaki farkı öğrenirler.

Türkçe - Türkçe
Bir canlı türünün biyolojik özelliklerinin bir sonraki nesle aktarılmasını sağlayan en küçük birim
Bir organizmanın kalıtsal yapısı, soyyapı
Canlının sahip olduğu genlerin toplamı
genotip