to decipher

listen to the pronunciation of to decipher
İngilizce - Türkçe
deşifre etmek
{f} deşifre etmek
anlamını çözmek
yorumlamak
cipher
(Bilgisayar) şifreleme
decipher
(Bilgisayar) şifreyi açma
decipher
çözmek (şifre vb)
decipher
(Askeri) şifre açmak
decipher
kod açmak
decipher
kripto çözmek
decipher
şifresini çözmek
decipher
kod çözmek
decipher
çözmek (şifreyi)
cipher
şifre

Bilgi şifreli verilebilir. - the information may be given in cipher.

Tom bir şifre içinde gizli notlar yazıyordu. - Tom was writing cryptic notes in a cipher

cipher
sıfır
decipher
şifresini/anlamını çözmek
decipher
şifresini çöz
cipher
(isim) sıfır, günümüz rakamları, arap rakamları; önemsiz kimse, hiç olan şey; şifre, anahtar; parola, monogram
cipher
(Askeri) ŞİFRE: İhtiyari olarak alınmış remizlerin veya remiz gruplarının, nizami boyda açık metin birimlerini genel olarak tek harfleri gösterdiği veyaaçık metin birimlerinin yeniden tertiplendiği yada her ikisinin bazı kararlaştırılmış kurallara göre birlikte uygulandığı kripto sistemi. Ayrıca bak. "crypto-system"
cipher
{f} şifre ile yazmak
cipher
devamll ses çıkarmak
cipher
{f} aritmetik yapmak
cipher
{i} parola
cipher
şifre,şifrele
cipher
{i} (nüfuz açısından) önemsiz biri
cipher
şifre/piyon/rakam/sıfır
cipher
şifreli olarak yazmak
cipher
{i} solda sıfır, hiç
cipher
önemsiz şey veya kimse
cipher
{i} hiç olan şey
cipher
{i} günümüz rakamları
cipher
{i} anahtar
decipher
çözmek
decipher
şifreyi çözmek
decipher
(Askeri) Deşifre etmek, şifre çözücü
decipher
okunabilir
decipher
yorumlamak decipherable halledilebilir
decipher
(Askeri) DEŞİFRE ETMEK; ŞİFRE AÇMAK: Şifreli olarak yazılmış bir haberi şifre anahtarı kullanmak suretiyle açmak. (Bu terim, kripto analiz sistemi ile şifre açmayı içine almaz)
decipher
anlaşılır
decipher
çöz

Müfettişler ne olduğunu çözmeye çalışıyor. - Investigators are trying to decipher what happened.

decipher
{f} (şifreyi) çözmek
İngilizce - İngilizce
cipher
To read text that is almost illegible or obscure
To decode or decrypt a code or cipher to plain text
to find out the true words or meaning of, as something hardly legible
{v} to unfold, unravel, explain, mark
If you decipher a piece of writing or a message, you work out what it says, even though it is very difficult to read or understand. I'm still no closer to deciphering the code
convert code into ordinary language
To translate from secret characters or ciphers into intelligible terms; as, to decipher a letter written in secret characters
Same as decryption
{f} decode; interpret
Convert cipher text back into plaintext
read with difficulty; "Can you decipher this letter?"; "The archeologist traced the hieroglyphs
To discover the meaning of something, perhaps written in a sort of code
Cracking the code; figuring out something's meaning, especially an ancient language (for example, Egyptian hieroglyphics)
To stamp; to detect; to discover
(see decryption)
To find out, so as to be able to make known the meaning of; to make out or read, as words badly written or partly obliterated; to detect; to reveal; to unfold
To find a solution to a problem
To convert enciphered data back to its original form
To turn an enciphered message back into the original message Formally, the term refers only to the intended reciever who knows the key required to obtain the plaintext, but informally it also refers to the process of cryptanalysis, in which the decipherment is performed by an enemy interceptor
To turn an enciphered message back into the original message Formally, the term refers only to the intended receiver who knows the key required to obtain the plaintext, but informally it also refers to the process of cryptanalysis, in which the decipherment is performed by an enemy interceptor
read with difficulty; "Can you decipher this letter?"; "The archeologist traced the hieroglyphs"
To convert an enciphered communication into its equivalent plain text
  [To] convert enciphered text to the equivalent plain text by means of a cipher system [NIS] Note:   This does not include solution by cryptanalysis
to decipher