sıfır

listen to the pronunciation of sıfır
Türkçe - İngilizce
zero

There are two zeros in the number 2010. - 2010 sayısında iki tane sıfır vardır.

The thermometer reads three degrees below zero. - Termometre sıfırın altında üç derece olarak okuyor.

nought
o
ought
cypher
(a) nothing, completely, worthless person or thing
nothing

The final score was two to nothing. - Son puan iki sıfırdı.

You're worth less than nothing. - Senin değerin sıfırdan daha az.

nil
naught
null character
null
zero, cipher; nothing, nought
cipher
goose egg
zilch
zeroes

There are two zeroes in 2010. - 2010'da iki sıfır vardır.

{i} aught
love
sıfır açısı
(Matematik) zero angle
sıfır aşırılığı
zero excess
sıfır bakiye
(Ticaret) zero balance
sıfır boşluk
(Bilgisayar) zero space
sıfır bölgesi
(Bilgisayar,Teknik) neutral zone
sıfır büyüme
(Askeri) zero growth
sıfır doldurma
(Bilgisayar) zerofill
sıfır doldurmak
(Bilgisayar,Teknik) zero fill
sıfır doldurmak
zeroise
sıfır durumu
(Bilgisayar,Teknik) zero state
sıfır hatası
zero error
sıfır inikliği
(Bilgisayar,Teknik) zero suppression
sıfır kayması
zero shift
sıfır noktası
null point
sıfır noktası
(Coğrafya) ground zero
sıfır ortalamalı
zero mean
sıfır saati
(Askeri) zero hour
sıfır sayısı
(Matematik) zero number
sıfır stok
(Ticaret) just-in-time production
sıfır toplam
zero-sum
sıfır vektörü
(Matematik) null vector
sıfır yaka
crew neck
sıfır yer çekimi
(Askeri) zero gravity
sıfır önsavı
(İstatistik) null hypothesis
sıfır-bir kararı
(Bilgisayar,Teknik) hard decision
sıfır hata
Zero error
sıfır oranlı ithalat vergisi
(Ticaret) zero rate of import duty
sıfır sıralı korelasyon
Zero-order correlation
sıfır vergi oranı
(Ticaret) zero rate of duty
sıfır alan salımı
zero-field emission
sıfır aralığı
(Kimya) zero gap
sıfır arama
(Askeri) null hunting
sıfır arayıcı
(Askeri) null seeker
sıfır ayarı
(Kimya) zero adjustment
sıfır ayarı yapmak
(Askeri) zeroize
sıfır bastır
(Bilgisayar) zero suppress
sıfır bastırma
zero suppression
sıfır batman
zero beat
sıfır bazlı bütçe
(Ticaret) zero based bugdet
sıfır biçimbirim
(Dilbilim) zero-morpheme
sıfır boyutlu
zero-dimensional
sıfır boyutlu
zero-dimension al
sıfır böleni
(Matematik) zero divisor
sıfır dairesi
(Askeri) null circle
sıfır debi
(Otomotiv) no delivery
sıfır değer
zero value
sıfır değerleri
(Bilgisayar) zero values
sıfır değerli
(Kimya) zero valent
sıfır değerli
(Kimya) null valent
sıfır direnç
zero resistance
sıfır dizisi
(Matematik) null sequence
sıfır doldurmak
to zero fill
sıfır durumu
zero condition
sıfır düzey adres
zero-level address
sıfır düzeyi
zero level
sıfır dışı
(Matematik) nonzero
sıfır esneklik
(Ticaret) zero elasticity
sıfır faizli
(Ticaret) zero-interest
sıfır fon açığı
(Ticaret) zero funds gap
sıfır fonksiyonu
(Matematik) zero function
sıfır genişlik
zero amplitude
sıfır genlik
zero amplitude
sıfır gerilim
(Elektrik, Elektronik) zero potential
sıfır gizilgüç
(Elektrik, Elektronik) zero potential
sıfır görüş
(Meteoroloji) whiteout
sıfır göstergesi
null indicator
sıfır gösterici
nil pointer
sıfır gösterimi
(Bilgisayar) zero picture
sıfır gösterme
(Bilgisayar) zero suppress
sıfır güç düzeyi
(Teknik,Telekom) zero power level
sıfır güçlü reactor
(Çevre) zero power reactor
sıfır hipotezi
null hypothesis
sıfır isim
(Denizbilim) nomen nullum
sıfır kaldırma
zero suppression
sıfır kompresyonu
zero compression
sıfır konumlaması
zero synchronization
sıfır kuvvetli
(Matematik) nilpotent
sıfır makaslama
zero shear
sıfır matrisi
null matrix
sıfır meridyen
(Astronomi) prime meridian
sıfır mod a
(Havacılık) zero mode a
sıfır moment
zero moment
sıfır nipel
close nipple
sıfır noktası
zero
sıfır noktası
zero point
sıfır noktası
vanishing point
sıfır numara
slang excellent, super
sıfır numara tıraş shaving of
the head
sıfır nüfus artışı
zero population growth
sıfır oktan
zero octane
sıfır potansiyel
(Elektrik, Elektronik,Teknik) ground potential
sıfır potansiyel
zero potential
sıfır potansiyeli
(Elektrik, Elektronik,Teknik) zero potential
sıfır puan
(kriket) blob
sıfır semt hattı
(Askeri) zero azimuth line
sıfır seviyesi
zero level
sıfır sönümlü
(Gıda) zero damped
sıfır sıkışımı
zero compression
sıfır tabalı
(Kanun) zero based
sıfır tabanlı
(Kanun) 0-levelled
sıfır veya indirilmiş gümrük vergileri
(Hukuk) reduced or zero rates of duty
sıfır vuru
zero beat
sıfır yerçekimi
zero gravity
sıfır yöntemi
zero method
sıfır yöntemi
(Elektrik, Elektronik) null method
sıfır yüksekliği
zero elevation
sıfır çizgisi
zero line
sıfır çizgisi
neutral axis
sıfır çizgisi
neutral line
sıfır çıktı
zero output
sıfır öğe
(Matematik) zero element
sıfır-güçlü reaktör
(Fizik) zero-power reactor
sıfıra sıfır, elde var sıfır
(Konuşma Dili) All this work has been for nothing
mekanik sıfır
(Bilgisayar,Teknik) mechanical zero
moral sıfır
(Argo) blue funk
solda sıfır
fry
solda sıfır
(deyim) Nonentity, an unimportant person or thing
sıfır beden
size zero
Avrupa Müttefik Komutanlığı arzu edilen yer sıfır noktası sayısı
(Askeri) Allied Command Europe desired ground zero number
alef sıfır
aleph null, aleph zero
arzu edilen yer sıfır noktası
(Askeri) desired ground zero
basamak sıfır
(Bilgisayar) digit zero
bire sıfır oranı
one-to-zero ratio
elektriksel sıfır
(Havacılık) electrical null
elektriksel sıfır
electrical zero
elektriksel sıfır konumu
(Havacılık) electrical null position
fizyolojik sıfır
(Pisikoloji, Ruhbilim) physiological zero
hedefe göre istenen yer sıfır numarası belirleyicisi; kesin dağıtım zamanı
(Askeri) target desired ground zero (DGZ) designator; time definite delivery
milli arzu edilen yer sıfır noktası listesi
(Askeri) national desired ground zero list
mutlak sıfır
absolute zero

Absolute zero is the lowest possible temperature. - Mutlak sıfır, mümkün olan en düşük sıcaklıktır.

mutlak sıfır phys., chem
absolute zero
mutlâk sıfır noktası
( 273 c) absolute zero
nerdeyse sıfır şans
buckley's chance
salt sıfır
absolute zero
saltık sıfır
absolute zero
solda sıfır
a mere cypher
solda sıfır
nonentity
Türkçe - Türkçe
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
Kötü, başarısız, verimsiz
SIFIR
(Osmanlı Dönemi) Hiç bir sayı olmamak
SIFIR
(Osmanlı Dönemi) Hiç. Olmayan bir şeyin ismi
SIFIR
Yeni, kullanılmamış
SIFIR
Hiç yok
SIFIR
(Osmanlı Dönemi) Fiz: Suyun donma derecesi
SIFIR
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (0)
SIFIR
Kötü, başarısız, verimsiz: "Sorma, su içsem kilo alıyorum, bütün rejimleri denedim, netice sıfır."- A. İlhan
SIFIR
(Osmanlı Dönemi) Müsbetle menfi ortası, eksi ile artının arası
sıfır sıralı korelasyon
İki değişken arasında, diğer ilişkili değişkenleri sabit tutmaksızın hesaplanan bir korelasyon. Bu korelasyon -1 ila +1 arasında değişebilir
mutlak sıfır
Salt sıfır
salt sıfır
Salt sıcaklık ölçeğinde sıfır noktası, -273 °C, mutlak sıfır
sıfır