to consider or ponder something

listen to the pronunciation of to consider or ponder something
İngilizce - Türkçe

to consider or ponder something teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

think of
düşünmek

Başka birini düşünmek zorunda kalacağız. - We'll have to think of someone else.

Çocuklarımızı ve torunlarımızı düşünmek zorundayız. - We must think of our children and grand-children.

think of
aklına gelmek; (bir şey yapmayı) düşünmek, tasarlamak: They're thinking of moving to İznik. İznik'e taşınmayı düşünüyorlar
think of
düşün

Her zaman her şeyi düşünmemi bekleyemezsin. - You can't expect me to always think of everything!

O şarkıyı duyduğum her zaman,lise günlerimi düşünürüm. - Every time I hear that song, I think of my high school days.

think of
hakkında

Modern sanat hakkında ne düşünüyorsunuz? - What do you think of modern art?

Orijinal plan hakkında ne düşünüyorsun? - What do you think of the original plan?

think of
aklına gelmek
think of
(deyim) think of sth
think of
(deyim) göz önünde tutmak,düşünmek
think of
hesaba katmak
think of
akıl etmek
think of
aklından geçirmek
think of
anımsamak
think of
hatırlamak
think of
tasarlamak
think of
fikirleşmek
think of
(deyim) bulmak,öne sürmek. think better of sth. fikrini degistirmek,vaz gecmek
think of
(deyim) hakkında düşünmek

Neden her şey hakkında düşünmek zorundayım? - Why do I have to think of everything?

think of
(deyim) bir olasılık olarak düşünmek
İngilizce - İngilizce
think of
to consider or ponder something

  Heceleme

  to con·sid·er or pon·der some·thing

  Türkçe nasıl söylenir

  tı kınsîdır ır pändır sʌmthîng

  Telaffuz

  /tə kənˈsədər ər ˈpändər ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /tə kənˈsɪdɜr ɜr ˈpɑːndɜr ˈsʌmθɪŋ/

  Günün kelimesi

  pariah