think of sth

listen to the pronunciation of think of sth
İngilizce - Türkçe

think of sth teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

think of smb
birini düşünmek
Türkçe - İngilizce
(deyim) think of
think of sth