to confound, perplex, hurry, mix

listen to the pronunciation of to confound, perplex, hurry, mix
İngilizce - Türkçe

to confound, perplex, hurry, mix teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

confuse
{f} kafasını karıştırmak
confuse
kafası karışmak

Kafası karışmak kolaydır. - It's easy to get confused.

confuse
(Havacılık) aklını karıştırmak
confuse
telaşlandırmak
confuse
karıştırmak

İnsanların kafalarını karıştırmak istemedim. - I didn't want to confuse people.

confuse
birbirine karıştırmak
confuse
şaşırt

Beni şaşırtmaya uğraşıyorsun. - You're trying to confuse me.

Onun sözleri beni şaşırttı. - His words confused me.

confuse
mahcupetmek
confuse
karmakarışık etmek ayırt edememek
confuse
düzensizlik
confuse
confusion şaşkınlık
confuse
{f} bozmak
confuse
{f} serseme çevirmek
confuse
{f} kafasını karıştırmak, şaşırtmak
confuse
{f} kafa karıştırmak
confuse
{f} karman çorman etmek
confuse
mahcubiyet
confuse
karışıklık
İngilizce - İngilizce
{v} confuse
to confound, perplex, hurry, mix