to conclude by reasoning or deduction, as from premises or evidence

listen to the pronunciation of to conclude by reasoning or deduction, as from premises or evidence
İngilizce - Türkçe

to conclude by reasoning or deduction, as from premises or evidence teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

infer
{f} sonuç çıkarmak
infer
Çıkarım yapmak
infer
sonucunu çıkarmak
infer
sonucuna varmak
infer
{f} (from) (-den)
infer
(from ile) sonucunu çıkarmak
infer
anlamak
infer
çıkarsa
infer
{f} çıkarmak, anlamak
infer
çıkar

Sen ne sonuç çıkarıyordun? - What are you inferring?

Onun garip davranışlarından ne çıkarıyorsun? - What do you infer from her strange behavior?

infer
{f} anlamına gelmek
infer
netice çıkarmak
infer
{f} anlam çıkarmak
infer
anla,çıkarsa
İngilizce - İngilizce
infer
to conclude by reasoning or deduction, as from premises or evidence