to compel or deter by or as if by threats

listen to the pronunciation of to compel or deter by or as if by threats
İngilizce - Türkçe

to compel or deter by or as if by threats teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

intimidate
{f} gözünü korkutmak
restrain
dizginlemek

O çocuk dizginlemek zorunda. - That child has to be restrained.

intimidate
{f} gözünü korkutmak, sindirmek, yıldırmak; gözdağı vermek
restrain
{f} alıkoymak
intimidate
göz dağı vermek
intimidate
(Askeri) şiddetle ikaz etmek
intimidate
gözdağı vermek
intimidate
(kimise) korkutmak
intimidate
korkut

Tom Mary'yi korkuttu. - Tom intimidated Mary.

Dan, Linda'yı korkutmaya çalıştı. - Dan tried to intimidate Linda.

intimidate
gözünü korkut,korkut
intimidate
{f} korkutmak
restrain
{f} sınırlamak
restrain
{f} frenlemek
restrain
{f} tutmak, zaptetmek, dizginlemek
restrain
alıkoy
restrain
{f} baskı altında tutmak
restrain
(fiil) alıkoymak, engellemek, tutmak, baskı altında tutmak, bastırmak, frenlemek, dizginlemek, hapsetmek, sınırlamak, kısıtlamak
İngilizce - İngilizce
intimidate
restrain
to compel or deter by or as if by threats

  Heceleme

  to com·pel or de·ter by or as if by threats

  Türkçe nasıl söylenir

  tı kımpel ır dîtır bay ır äz îf bay threts

  Telaffuz

  /tə kəmˈpel ər dəˈtər ˈbī ər ˈaz əf ˈbī ˈᴛʜrets/ /tə kəmˈpɛl ɜr dɪˈtɜr ˈbaɪ ɜr ˈæz ɪf ˈbaɪ ˈθrɛts/

  Günün kelimesi

  tautology