to communicate magnetism or become magnetic

listen to the pronunciation of to communicate magnetism or become magnetic
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
{v} magnetize
to communicate magnetism or become magnetic

  Heceleme

  to com·mu·ni·cate mag·net·i·sm or be·come mag·net·ic

  Türkçe nasıl söylenir

  tı kımyunıkeyt mägnıtîzım ır bîkʌm mägnetîk

  Telaffuz

  /tə kəˈmyo͞onəˌkāt ˈmagnəˌtəzəm ər bəˈkəm magˈnetək/ /tə kəˈmjuːnəˌkeɪt ˈmæɡnəˌtɪzəm ɜr bɪˈkʌm mæɡˈnɛtɪk/

  Günün kelimesi

  schlep