mıknatısla

listen to the pronunciation of mıknatısla
Türkçe - İngilizce
magnetize
{v} to communicate magnetism or become magnetic
to make a magnet of, permanently, or temporarily
attract strongly, as if with a magnet; "She magnetized the audience with her tricks
make magnetic; "The strong magnet magnetized the iron shavings" attract strongly, as if with a magnet; "She magnetized the audience with her tricks
make magnetic; "The strong magnet magnetized the iron shavings"
mag·net·ize magnetizes magnetizing magnetized in BRIT, also use magnetise If you magnetize something, you make it magnetic. Make a Mobius strip out of a ribbon of mild steel and magnetise it. a small metal chessboard with magnetized playing pieces
to attract, allure or entice (someone)
to make magnetic
{f} make magnetic; mesmerize, attract in a strong manner as if with a magnet, spellbind (also magnetise)
attract strongly, as if with a magnet; "She magnetized the audience with her tricks"
To communicate magnetic properties to; as, to magnetize a needle
To attract as a magnet attracts, or like a magnet; to move; to influence
To bring under the influence of animal magnetism
mıknatıs
(Mühendislik) magnet

A magnet can pick up and hold many nails at a time. - Bir mıknatıs bir seferde çok sayıda çiviyi toplayabilir ve tutabilir.

This is a horseshoe magnet. - Bu at nalı bir mıknatıstır.

mıknatısla çekilebilen
paramagnetic
mıknatıs
magneton
mıknatıs
paramagnet
mıknatıs
the magnet
mıknatıs
lodestone
mıknatıslamak
magnetize
mıknatıslamak
to magnetize
Türkçe - Türkçe

mıknatısla teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

MIKNATIS
(Osmanlı Dönemi) yun. Demir ve benzeri mâdenleri kendine çekici hususiyeti bulunan câzibe
MIKNATIS
(Osmanlı Dönemi) Başka te'sir altında kalmadan kuzey ve güney kutuplarına doğru yönünü değiştiren demir çubuk. (İki kutbu bulunan bu mıknatıslı çubuğun şimale bakan kısmına şimal (kuzey) ucu, cenuba çekilen ucuna da cenub (güney) ucu diyoruz
MIKNATIS
(Osmanlı Dönemi) Mağnetik oluş
Mıknatıs
(Osmanlı Dönemi) IRA'
Mıknatıs
ıra
Mıknatıs
magnet
Mıknatıs
demirkapan
Mıknatıs
(Osmanlı Dönemi) MAGNATIS
mıknatıs
Demiri çekme özelliği taşıyan veya sonradan bu özelliği kazanan her türlü madde. Çekiciliği, albenisi olan kimse
mıknatıs
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
mıknatıs
Çekiciliği, albenisi olan kimse
mıknatıs
Demiri çekme özelliği taşıyan veya sonradan bu özelliği kazanan her türlü madde
mıknatıslamak
Mıknatıs özelliği vermek
İngilizce - Türkçe

mıknatısla teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

mıknatısla ayırma
Paramagnetic separation
mıknatısla