to come to a decision or make up your mind to determine

listen to the pronunciation of to come to a decision or make up your mind to determine
İngilizce - Türkçe

to come to a decision or make up your mind to determine teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

decide
karar vermek

Karar vermek size kalmış. - That's for you to decide.

İş için kimi seçeceğine karar vermek sana kalmış. - It rests with you to decide whom to choose for the job.

decide
{f} kararlaştırmak
decide
decide against thing bir şeyin aleyhinde karar vermek
decide
{f} belirlemek
decide
aklı kesmek
decide
hükme bağlamak
decide
{f} karar verdirmek
decide
sonuçlandırmak
decide
seçim yapmak
decide
hüküm vermek
decide
karar ver

Mutlu olmaya karar verdim çünkü sağlığım için iyi. - I decided to be happy because it's good for my health.

İşinden ayrılmaya karar verdi. - She decided to quit her job.

decide
{f} karar vermesini sağlamak
decide
decide in favor of a thing bir şeyin lehinde karar vermek
decide
x sonuçlandır/kararlaştır
decide
{f} sonuca varmak
decide
{f} azmetmek
İngilizce - İngilizce
decide
to come to a decision or make up your mind to determine

  Heceleme

  to come to a de·ci·sion or make up your mind to de·ter·mine

  Türkçe nasıl söylenir

  tı kʌm tı ı dîsîjın ır meyk ʌp yôr maynd tı dıtırmın

  Telaffuz

  /tə ˈkəm tə ə dəˈsəᴢʜən ər ˈmāk ˈəp ˈyôr ˈmīnd tə dəˈtərmən/ /tə ˈkʌm tə ə dɪˈsɪʒən ɜr ˈmeɪk ˈʌp ˈjɔːr ˈmaɪnd tə dəˈtɜrmən/

  Günün kelimesi

  vis major