to cause to feel shame

listen to the pronunciation of to cause to feel shame
İngilizce - Türkçe

to cause to feel shame teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

shame
{f} utandırmak
shame
{i} utanma

Bazı insanların hiç utanması yok. - Some people have no shame.

Tom'un utanma duygusu yok. - Tom has no sense of shame.

shame
utanç

Tom utançla başını eğdi. - Tom hung his head in shame.

Alice utanç içinde başını eğdi. - Alice hung her head in shame.

shame
mahcupluk
shame
yüzkarası
shame
mahcubiyet
shame
mahcup etmek
shame
maskaralık
shame
leke
shame
şerefsizlik
shame
yazık

Ne yazık ki beton yanmaz. - It's a shame that concrete doesn't burn.

Yazık olmuş Tom da gelemedi. - It's a shame Tom couldn't come, too.

shame
{f} namusunu kirletmek
shame
{f} rezil etmek

Beni rezil etmek için çok çabaladın, değil mi? - You've tried so hard to put me to shame, haven't you?

shame
{f} tecâvüz etmek
shame
(isim) utanç, utanma, utanılacak şey, ayıp, yüz karası, leke, yazık
shame
{i} utanılacak şey
shame
{f} yazık etmek
shame
münasebetsiz şey
shame
{f} (birini)
shame
Shame on you! Ayıp! Utan Yazıklar olsun! For shame! Ayıp! It is a shame to laugh at On
İngilizce - İngilizce
shame

I was shamed by the teacher's public disapproval.

to cause to feel shame